Idén med Boxtoppen är att sprida kunskap om vin i allmänhet och boxviner i synnerhet på ett lättbegripligt och trevligt sätt till alla som har ett vinintresse.

Teknik
Wordpress, Boostrap
Hemsida
http://www.boxtoppen.se/