Verksamheten Länsförsäkringar är landets tredje största livförsäkringsbolag, mätt som nyförsäljning. I princip all försäljning, rådgivning och service sker genom länsförsäkringsbolagen. finansieras via annonsintäkter från företag – till exempel långivare.

Teknik
ASP, MS SQL Server, ASP.NET
Hemsida